T.C

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KÜREK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

KOCAELİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

11-22 Kasım 2019

Katılım ücreti

:

170 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

05-08 Kasım 2019 16.00’a kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

08 Kasım 2019 17.00 ‘de https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde KÜREK 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 22 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)  Kocaeli’de yapılacak olan KÜREK 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapılacaktır.

b)  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Cengiz KARA ile kurumsal e-posta adresi üzerinden cengiz.kara@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak cengiz.kara@gsb.gov.tr  posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

11-22 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ İLİNDE YAPILACAK OLAN KÜREK I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

 

 

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

199*****338

ALİ

KARATAŞ

2

199*****794

ALİ RAHMAN

HERSEKLİOĞLU

3

205*****922

CENGİZHAN

SUNGURLU

4

521*****690

ÇAĞATAY

ASLAN

5

498*****700

EMİN

NURGÖR

6

624*****738

ENGİN

TEKİN

7

433*****094

FATİH

KAYA

8

214*****086

FATİH MEHMET

ERTURAN

9

503*****430

GÜNİZ İLAYDA

KESKİN

10

371*****810

KAAN

ŞAHİN

11

233*****752

METE

KARPUZ

12

483*****250

MUSTAFA

SALMAN

13

260*****802

SELMAN CAN

BURUŞOĞLU

14

102*****860

SÜLEYMAN

ŞAHİN


 
Uygulama Alanı:

İzmit Yelken Klübü Tesisleri(Sümer Spor Kürek Klübü)


11-22 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ İLİNDE YAPILACAK OLAN KÜREK I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç Dr. Elif KARAGÜN

12 Kasım 2019      Salı

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Betül BAYAZIT

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Betül BAYAZIT

13 Kasım 2019 Çarşamba

08.30.12.30

Genel Antrenman Bilgisi 

           Öğr.Gör.Dr.Gülşah SEKBAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi 

Öğr.Gör.Dr.Gülşah SEKBAN

14 Kasım 2019 Perşembe

08.30.12.30

Sporcu Beslenmesi 

Öğr.Gör.Dr.Mine GÜL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Öğr.Gör.Rıza ERDAL

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Öğr.Gör.Rıza ERDAL

17.30-19.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Öğr.Gör.Rıza ERDAL

15 Kasım 2019   Cuma

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Öğr.Gör.Murat SON

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Murat SON

16 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

               Öğr.Gör.Özlem TÖRE

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Öğr.Gör.Dr.Yeşim KÖRMÜKÇÜ

17 Kasım 2019        Pazar

08.30-12.30

 

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Burak BÜYÜKMETE

18 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

                 Ümmet SUBAŞI

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

‘’

19 Kasım 2019       Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Ümmet SUBAŞI-Gökmen KAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Kasım 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Kasım 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 Kasım 2019    Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik