Antrenör Eğitimi Yönetmeliği 14 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte antrenör eğitimi programında yer alan ders müfredatı ve içeriklerinin günümüz şartlarına ve kriterlerine daha uygun hale getirebilmek amacıyla, Spor Eğitimi Dairesi Bakanlığınca antrenör eğitimi müfredat programı güncelleme ve geliştirme çalışması başlatıldı.

Söz konusu çalışma kapsamında 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, Ankara’da  Başkanlığımız Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı(Mülga) ve Bilim Kurulu üyeleri ile 13 farklı Üniversiteden 4 Dekan,20 profesör, 18 doçent ve doktor öğretim üyelerinin katılımıyla Antrenör Eğitimi Müfredat Programı çalışma toplantısı yapıldı.

Bu çalışma toplantısında Antrenör Eğitimi Programı içerisinde yer alan ders konuları ve içerikleri güncellenerek belirlendi. Yeni program, modüller yapıda en fazla 5 modül yer alacak şekilde hazırlandı. Hazırlanan programda en az üç en çok beş ders konusu yer alacak ve her ders konusunda en çok sekiz ünite yer alması planlandı.

Bu çalışma toplantısı sonrasında güncellenen ve belirlenen ders içeriklerine göre öğrenme çıktıları ve kazanımları, Bilim Kurulumuz danışmanlığında önümüzdeki hafta içerisinde hazırlanıp son haline getirilecek. Ayrıca program içerisinde yer alan ders konu içerikleri Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenen sekiz yetkinlik seviyeleri dikkate alınarak hazırlandı.

Antrenör Eğitimine yönelik çalışmalarımız, değerli spor bilimleri camiamızın önemli katkılarıyla hızla devam edecektir.