GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

      SPOR KONDİSYONERİ EĞİTİM KURSU     

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara, Erzurum, İzmir

Tarih

:

Ankara, Erzurum :  08-13 Ocak 2024

İzmir:  22-27 Ocak 2024

Katılım ücreti

:

1000 Tl

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/40 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr - Spor Bilgi Sistemi

Başvuru Tarihi

:

22-31 Aralık 2023

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

3 Ocak 2023  https://sporegitim.gsb.gov.tr/ veya Spor Bilgi Sistemi

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Kondisyoneri Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

            Spor Kondisyoneri eğitim kursu temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak 2 aşamada gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; temel eğitim dersleri 08-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara, Erzurum illerinde, 22-27 Ocak 2024 tarihleri arasında İzmir ilinde gerçekleştirilecektir. Spor Kondisyoneri temel eğitim bölümünden başarılı olan adaylar daha sonra ilan edilecek Spor Kondisyoneri Uygulama eğitimine katılarak başarılı olmaları halinde Spor Kondisyoneri belgesi almaya hak kazanacaktır.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan değerlendirme komisyonunca katılımcı listesi belirlenecektir. 

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na ön kayıt tarihleri arasında yatırılacaktır. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

 

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,

c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

Ankara’da yapılacak olan Spor Kondisyoneri Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 8 Ocak 2024 tarihinde 08.30 09.00 saatleri arasında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır. (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 06800 Beytepe / ANKARA)

Erzurum’da yapılacak olan Spor Kondisyoneri Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 8 Ocak 2024 tarihinde 08.30 09.00 saatleri arasında Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır. (Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Farabi Bulvarı No:12 Yakutiye/ ERZURUM )

İzmir’de yapılacak olan Spor Kondisyoneri Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 22 Ocak 2024 tarihinde 08.30 09.00 saatleri arasında Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır. (Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bornova/İZMİR)

Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir. Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi  Lokman OLMUŞ  ile kurumsal e-posta adresi üzerinden lokman.olmus@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BÜTÜNLEME

MADDE    13-Sınav  ve değerlendirme 
c- Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 3 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan Spor Kondisyonerlik kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 3 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

Spor Kondisyoneri Eğitim kursuna katılmış ders veya derslerden başarısız olarak bütünlemeye kalmış adaylar  31 Aralık 2023 tarihine kadar lokman.olmus@gsb.gov.tr adresine bütünleme formunu doldurarak göndermeleri halinde bütünleme sınavına katılabileceklerdir. Bütünleme formunu göndermeyen kursiyerler, kursa olarak kabul edilmeyecektir.

BÜTÜNLEME FORMU.doc