GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

19-30 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

120 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

25 Ekim-15 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

16 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Yamaç Paraşütü 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartlarıtaşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre,son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunlarıile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-Devlet Kapısından alınan,“Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydıbelgesi.– (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı.Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-      Eskişehir‘de yapılacak olan Yamaç Paraşütü 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 19 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi ZEYNEP DUYGU URAL ile kurumsal e-posta adresi üzerinden zeynep.ural@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak zeynep.ural@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.


ÖNEMLİ UYARI: Yamaç paraşütü eğitimi almamış kişiler kursa kabul edilmeyecektir.Kursa kabul eden kursiyerler mutlaka yamaç paraşütü ekipmanlarını kursa getirmeleri gerekmektedir.Gerekli ekipmanı olmayan kursiyerlerin kursla ilişiği kesilecektir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar.Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

ESKİŞEHİR HAVA SPORLARI YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

21****64

ABDULLAH LEVENT

ÖNEY

2

51****30

ADEM

HASGÜL

3

65****08

AHMET

BÖLÜKBAŞI

4

49****24

AHMET ALİM

YILDIRIM

5

35****32

ALİ

ES

6

42****76

ALİ BAŞAR

ÖZCANLI

7

18****80

ALPARSLAN

ÇAMLIBEL

8

48****48

BAHADIR

ERDOĞAN

9

46****16

BARIŞ

ÇELİK

10

43****60

BARIŞ

UTKAN

11

11****78

BİRCAN

GÜNGÖR

12

58****12

CELİL

OLUR

13

37****48

CEMİL

ÖNDER

14

33****50

DİĞDEM TÜRKAN

BEK ÖNEY

15

20****30

EKREM

ÇAVUŞ

16

12****36

ERDAL

AKKUŞ

17

16****44

ERDOĞAN

ŞANSLI

18

31****54

EROL

YAZICI

19

47****70

FARUK

KAHRAMAN

20

28****44

FATİH

AYDOĞAN

21

14****08

FERDİ

TOY

22

39****06

HAKAN

AKSU

23

15****86

HÜSEYİN

ÜNAL

24

17****08

İBRAHİM

DİNÇER

25

34****88

İSMAİL

KURT

26

25****24

KENAN

ŞAKSU

27

18****14

LEYLA NUR

KAHRAMAN

28

42****76

MAHMUT

HOPUR

29

30****18

MEHMET

DURSUN

30

52****30

MEHMET İSHAK

BUDAK

31

17****60

MUHARREM

KILIÇ

32

59****90

MURAT

ÇİFTÇİ

33

19****02

MURAT

TUZER

34

15****72

MUSTAFA

ERDOĞAN

35

12****40

NAMIK EREN

VARLI

36

20****58

OĞUZKAN

SADEER

37

20****22

OSMAN

MIHÇIOKUR

38

30****94

OSMAN

OĞRAK

39

13****04

ÖZAY

GÖRMEZ

40

13****96

SEDAT

KURT

41

29****86

SEMİH

SAYIR

42

15****06

SERDAR

İLKER

43

17****94

ŞEYMA MERVE

SERTTAŞ

44

48****24

TAŞKIN TUNA

ÖZKILIÇ

45

12****70

TOLGA

İNAN

46

26****54

TURGUT

AKBAŞ

47

11****80

UMUT

ASLAN

48

10****08

ÜMİT

AYDEMİR

49

52****20

YASİN

KEÇEF

50

12****94

YİĞİT

YILDIRIM

 

 


 
19-
30 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ESKİŞEHİR İLİNDE YAPILACAK OLAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

19 Kasım 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Arş.Gör.Günay YILDIZER

20 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

21 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Arş.Gör.Ramazan TAŞÇIOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

22 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

23 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Arş.Gör.Günay YILDIZER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Arş.Gör.Ramazan TAŞÇIOĞLU

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Arş.Gör.Sevda GÖKCE YÜCE

24 Kasım 2018 Cumartesi

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Arş.Gör.Ramazan TAŞÇIOĞLU

25 Kasım 2018 Pazar

08.30.12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Tecelli Aydın GÖRGÜLÜ

26 Kasım 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kanat KARAMÜRSEL

12.30-13.30

Öğle Aras           

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

27 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Can GÜL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

28 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

29 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

30 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik