GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

KAYKAY 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU  (BESYO Mezunlarına Yönelik)

 

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Spor Yazarları Derneği

Tarih

:

09-14 Aralık 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

11 Kasım-04 Aralık 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

05 Aralık 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Kaykay 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarına yönelik olarak) açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,

b)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

c)      En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

d)     07.17.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite mezunları e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

a)      E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu belgesi. 

b)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)   Ankara’da yapılacak olan Kaykay 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu (BESYO Mezunlarına yönelik olarak) açılış ve kayıt işlemleri 09-14 Aralık 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Spor Yazarları Derneğinde yapılacaktır.

b)   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Asiye TOPRAK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden asiye.toprak@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak asiye.toprak@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.


ANKARA KAYKAY 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

KATILIMCI LİSTESİ(Besyo mezunlarına yönelik)

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

271*****778

AHMET

GORAL

2

146*****514

AHMET

ÖZBEGE

3

276*****098

CENGİZ

ÖZENCİ

4

316*****324

DİLEK

URGUN

5

129*****980

FATİH TAHA

GERMİYAN

6

192*****414

GÖKHAN

BOZDOĞAN

7

163*****630

HALİL İBRAHİM

MERCİMEK

8

140*****774

HÜSEYİN

ÖZSOY

9

473*****410

İZZET

DOĞAN

10

163*****868

KARBUSE

ŞENKAL

11

205*****868

MUAMMER

TAŞ

12

252*****678

MUHAMMED GÖKHAN

NAZLI

13

134*****090

MÜMTAZ

YAVUZ

14

178*****614

ORHAN

İLERİSOY

15

186*****582

PINAR

KİMSÜN

16

320*****046

SELÇUK

ERTÜRK

17

481*****970

SIRRI FURKAN

AYDIN

18

347*****642

TUĞBA

AKINER

19

134*****154

YUSUF

YAVUZ


 09-14 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA'da YAPILACAK OLAN KAYKAY I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarına Yönelik) EĞİTİM PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
09 Aralık 2019                 Pazartesi 08.30.12.30 Kayıt, Evrak Kontrol  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik       Jürgen HORRWART
10 Aralık 2019                 Salı 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik       "
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik      "
11 Aralık 2019 Çarşamba 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik       "
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik     
12 Aralık 2019 Perşembe 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik      
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik   
13 Aralık
2019  Cuma
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik    "
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi        Jürgen HORRWART
14 Aralık 2019 Cumartesi 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Jürgen HORRWART
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Oyun Kuralları Rıfat Baran TANSEL