14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi nedeniyle Beden Eğitimi Spor Yüksekokulları ve dengi okulların denklik iş ve işlemleri durdurulmuştur.

Yapılacak iş ve işlemler yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre en kısa sürede düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-2.htm

NOT:Antrenör denklik işlemleri için evrak gönderilmemesi rica olunur.