Ülkemizdeki yaklaşık 265 bin antrenör ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan yaklaşık 5 bin antrenöre daha sistemli ve kapsamlı eğitimlerin verilmesini için yeni düzenlemeler getiren 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin uygulamasına ilişkin tüm spor federasyonlarına yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı 9 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya federasyonların genel sekreterleri, eğitim kurulu üyeleri ve antrenör kurslarından sorumlu personel olmak üzere 192 kişi katılım sağladı. Toplantıda yeni sistem hakkında yapılan bir sunum ile;

Antrenör eğitim programı, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak iki aşamalı gerçekleştirileceği,

Uygulama eğitimi ilişkin düzenlemelerin 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında kurulan spor federasyonları ile Bakanlığımız işbirliğinde hazırlanacak ilgili spor dalı federasyonlarının antrenör eğitim talimatlarında belirtileceği,

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının mezunlarına yönelik hangi düzenlemelerin uygulanacağına ilişkin bilgiler federasyon çalışanlarına aktarıldı.

Toplantının ikinci bölümünde ise Yönetmeliğe ilişkin soru cevap kısmı gerçekleştirildi.