Antrenör Eğitimi Yönetmeliği 14 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte antrenör eğitimi programında yer alan ders müfredatı ve içeriklerinin günümüz şartlarına ve kriterlerine daha uygun hale getirebilmek amacıyla, Spor Eğitimi Dairesi Bakanlığınca antrenör eğitimi müfredat programı güncelleme ve geliştirme çalışması başlatıldı.

Söz konusu çalışma kapsamında 11 Şubat 2020 Salı günü, Ankara’da  Başkanlığımız Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı(Mülga) ve Bilim Kurulu üyeleri ile 25 akademisyenin katılımıyla Antrenör Eğitimi Müfredat Programı çalışma toplantısının ikincisi yapıldı.

Antrenör Eğitimine yönelik çalışmalarımız, değerli spor bilimleri camiamızın önemli katkılarıyla  devam edecektir.