Bakanlığımızın iletişim kanallarına ve sosyal medyada hesaplarına yöneltilen sorular derlenerek ekte sunulmuş olup faklı sorular geldikçe sıkça sorulan sorular güncellenecektir.

 

1. Antrenör Eğitim Programına katılmak istiyorum nasıl başvurabilirim?

Herhangi bir muafiyetiniz yok ise e–Devlet Kapısı/Gençlik Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistem/Spor Elemanı Temel Eğitim başvuru sekmesinden Temel Eğitimine başvurabilirsiniz. Uygulama Eğitimine başvurmak için ise ilgili federasyonun duyurularını takip ederek e–Devlet Kapısı Gençlik Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi Spor Elemanı Kurs başvuru ekranından ilgili kademedeki uygulama eğitimi ve sınavına başvurulabilirsiniz.

2. Temel Eğitiminin süresi ne kadar olacaktır?

Temel Eğitimi ve Sınavı 90 gün olarak planlanmış olup 10 gün başvuru-2 ay 10 gün eğitim–10 gün sınav ve değerlendirme süreci olarak belirlenmiştir. 

3. Bir yılda kaç defa temel eğitim düzenlenecektir?

3 er aylık periyotlar halinde yılda 4 defa temel eğitimin yapılması planlanmaktadır.

4. Temel eğitim sınavları her ilde yapılacak mıdır?

Sınavlar 81 il sınav merkezi ya da adayların başvuru sayısına bağlı olarak 81 il merkezindeki AÖF bürolarında yapılması sağlanır.

 

5.Temel eğitim sınavına katıldım ancak bir modülden bütünlemeye kaldım o modül için kaç defa bütünleme hakkım bulunmaktadır?

Adaylar, temel eğitim sınavında başarısız oldukları modüllerden, ilk kayıt tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınavlara tekrar girebilir. Bu sürede de başarısız olan adayların temel eğitim ile ilişiği kesilir.

6.Temel Eğitim sınavından bütünlemeye kalmış olduğum modül için itiraz edebilir miyim?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, duyuruda belirtilen usulde itiraz edebilir. İtirazlar, on beş iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır.

7. Geçmiş yıllarda farklı branşlarda alınan antrenörlük belgelerine sahibim temel eğitim ve sınavından muaf olur muyum?

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi bölümü mezunları haricinde temel eğitim ve sınavından muafiyet hakkı bulunmamaktadır. Temel eğitim sertifikasının geçerlilik süresi 4 yıl olup temel eğitim sertifika sahibi iseniz temel eğitim sertifikanızın geçerlilik süresi boyunca federasyonlarca açılan aynı ve alt kademedeki uygulama eğitimine katılabilirsiniz

8. Sabıka kaydım var antrenör eğitim programına katılabilir miyim?

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak şartlarını taşıyanlar antrenör eğitim programına katılabilirler

 

9.  Ortaokul mezunu milli sporcuyum antrenör eğitim programına katılabilir miyim?

Antrenör eğitimi programına katılabilmek için lise ve dengi mezunu olmak gerekmektedir.

 

10. Uygulama sınavına girecek antrenörler için sınavlar hangi illerde açılacaktır?

Eğitim programına katılmak isteyen şahsıların talep ve başvuruları doğrultusunda federasyonlar tarafından belirlenecek illerde eğitim ve sınavlar yapılacaktır

11.Besyo öğrencisiyim aktif öğrenciliğim esnasında görmüş olduğum dersler temel eğitimdeki derslerden muafiyet hakkı sağlar mı?

Temel Eğitimi derslerinden muaf olabilmeniz için okulunuzdan mezun olmanız gerekmektedir.

 

12. Antrenörlük bölümü mezunuyum uzmanlık spor dalı haricinde başka bir branşta antrenör belgesi alabilir miyim?

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunları uzmanlık/ihtisas spor branşı için 3.kademe kıdemli antrenör uygulama eğitimi ve sınavına katılıp başarılı olması halinde 3.kademe kıdemli antrenör belgesi alma hakkı bulunmakta olup bunun yanı sıra en az bir dönem görmüş olduğu bir spor dalından 1.kademe yardımcı antrenör belgesi alma hakkı bulunmaktadır.

 

13.Antrenörlük bölümü mezunuyum uzmanlık spor dalım için uygulama eğitim sınavına katılmadan 2.kademe temel antrenör belgesi alabilir miyim?

Uzmanlık/ihtisas spor branşı için 3.kademe kıdemli antrenör uygulama eğitimi ve sınavına katılıp başarılı olmanız halinde 3.kademe kıdemli antrenör belgesi düzenlenecektir

14. Antrenörlük bölümü mezunuyum uzmanlık spor dalım için uygulama eğitimi ve sınavına katıldım ancak bütünlemeye kaldım kaç yıl boyunca yeniden o kademe ve branş için uygulama eğitimi ve sınavına katılabilirim?

Uygulama eğitimi ve sınavından bütünlemeye kalınan ders için yıl şartına bağlı kalmaksızın başarılı olana kadar eğitime ve sınava katılma hakkı bulunmaktadır

15. 2018 yılında antrenörlük bölümünden mezun oldum temel eğitimden kaç yıl boyunca muaf olurum?

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunları mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca 2.kademe ve 3.kademe temel eğitim ve sınavlarından muaf tutulmaktadır. Ayrıca üniversitelerin spor eğitimi veren okullarından mezun olanlar 1.kademe temel eğitimi ve sınavından süre sınırı olmaksızın muafiyet hakkı bulunmaktadır.

16.Spor yöneticiliği mezunuyum mezuniyetimle alakalı olarak kaç adet antrenörlük belgesi alabilirim?

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının Antrenörlük bölümü haricindeki diğer bölüm mezunları en az iki dönem görmüş olduğu bir spor branşından 2.kademe temel antrenörlük uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmanız halinde 2.kademe temel antrenörlük belgesi alma hakkı bulunmakta olup bunun yanı sıra en az bir dönem görmüş olduğu bir spor dalından 1.kademe yardımcı antrenör belgesi alma hakkı bulunmaktadır.

 

17. 2015 yılında rekreasyon bölümünden mezun oldum temel eğitimden kaç yıl boyunca muaf olurum?

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının Antrenörlük bölümü haricindeki diğer bölüm mezunları mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca 2.kademe temel eğitim ve sınavlarından muaf tutulmaktadır. Ayrıca üniversitelerin spor eğitimi veren okullarından mezun olanlar 1.kademe temel eğitimi ve sınavından süre sınırı olmaksızın muafiyet hakkı bulunmaktadır.

 

18. Yurtdışında spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren bir üniversiteden mezun oldum uzmanlık spor branşımdan antrenörlük belgesi alma hakkım var mıdır?

Yurt dışındaki üniversitelerin spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokul lisans mezunu olanlardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenim denkliğini ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, Bakanlık veya ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavlarına katılarak başarılı olmaları halinde, durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

19. Türk Musukisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümü mezunuyum denklik işlemleri sonucunda antrenörlük belgesi alabilir miyim?

Üniversitelerin Türk musikisi Devlet konservatuarı, Devlet konservatuarı Türk halk oyunları bölümü ile modern dans bölümü lisans mezunları eğitim gördükleri spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

20. Paralimpik oyunları güreş branşında gümüş madalya kazandım başarım dolayısıyla güreş branşından antrenör eğitim programından muaf olur muyum?

Paralimpik ve deaflimpik oyunlarında madalya alan sporculara ve antrenörlerine yalnızca kendi spor dallarında açılacak antrenör eğitim programlarında muafiyet sağlanır.

21. Bir lisede kadrolu olarak beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım. Yeni antrenör eğitim yönetmeliği doğrultusunda antrenörlük belgesi alma hakkım var mıdır?

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenler, eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersi ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle bir uzmanlık/ihtisas spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

22. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu olup spor bilimleri alanında eğitim veren bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmaktayım. Eski yönetmelik doğrultusunda uzmanlık branşımdan antrenör belgesi aldım. Yeni yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinden yararlanabilir miyim?

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olmayan ve bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

 23. Açıköğretim Fakültesi ön lisans 2 yıllık spor yönetimi bölümünden mezun oldum. Temel eğitim ve sınavından muaf olur muyum ?

 Üniversitelerin spor bilimleri alanı lisans eğitimi mezunları ve temel eğitim sertifikasına sahip kişiler kademeler itibarıyla temel eğitim ve sınavından muaf olabili

24. 2019 yılında beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun oldum seçmeli ders olarak tenis dersini gördüm antrenörlük belgesi alma hakkım var mıdır

 Yeni antrenör eğitim yönetmeliği gereğince antrenörlük bölümü dışında kalan bölüm mezunlarından seçmeli, uzmanlık ders şartı aranmamaktadır. En az iki dönem ilgili spor dalında eğitim aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Bunun yanı sıra farklı bir spor dalında en az bir dönem eğitim alanlar, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

25. Temel eğitimi başarıyla tamamladığımda istediğim branştan direk antrenörlük belgesi alabilir miyim

 Temel eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar federasyonlarca açılacak uygulama eğitimi ve sınavını başarıyla bitirmeleri halinde antrenörlük belgesi almaya hak kazanırlar.

26.Antrenör eğitim programına katılabilmek için üst yaş sınırı var mıdır?

 Antrenör eğitim programına katılabilmek için en az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olma şartı olup herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

27.Temel eğitime başvurdum ancak katılmak istediğim branş seçimi sistemde yer almıyor ne yapabilirim

 Federasyonlarca açılacak uygulama eğitiminden önce katılmak istediğiniz kademe ve branş seçimini spor bilgi sistemi üzerinden yapabileceksiniz.

28.Lisanslı bir sporcuyum temel eğitim ve sınavından muaf olur muyum

Üniversitelerin spor bilimleri alanı lisans eğitimi mezunları ve temel eğitim sertifikasına sahip kişiler kademeler itibarıyla temel eğitim ve sınavından muaf olabilir