Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde belirtilen antrenör ve spor elemanlarının yetiştirilmesi ve çalışma programlarının hazırlanması, antrenör ve spor elemanlarına rehberlik ve danışmanlık yapılması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, federasyonların antrenör eğitim talimatlarının düzenlenmesi gibi konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak üzere 12-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara ilinde Spor Federasyonları istişare toplantısı düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıda bahsedilen konulara ilişkin çalışmalarda spor federasyonları ile koordine sağlanarak yapılacak iş ve işlemlerin nicelik ve nitelik yönünden katkılı olacağı belirtilmiştir. Spor Federasyonları istişare toplantısına Spor Federasyonları Genel Sekreteri, Eğitim Kurulu Başkanları ve antrenörlük iş ve işlemlerinde görevli federasyon personelleri katılım sağlamıştır.