GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSLARI

Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığınca 2023 faaliyet programında yer alan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu ilanda belirtilen tarih ve şartlarda açılacaktır.

Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursları, temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak iki aşamalı olarak düzenlenecektir. Temel eğitim dersleri ve uygulama eğitimi dersleri Mardin İlinde fiziki olarak gerçekleştirilecektir.

Mardin’de yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 22 Mayıs 2023 tarihinde 08.00-09:00 saatleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda yapılacaktır. (Nur Mahallesi, Diyarbakır Yolu üzeri 5.Km Kampüs Yerleşkesi Havuz Binası Artuklu/Mardin)

Spor Masörü Yetiştirme Eğitim kurs başvuruları e-Devlet/Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınacaktır. Başvurunun fazla olması durumunda kursiyer seçimi Başkanlığımızca kurulacak komisyonca belirlenecektir. Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kurs ücreti 1000 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyer sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilecektir.

Kurs ön kayıt başvuruları 9 Mayıs 2023 tarihinde başlayacaktır. Kursa başvuru yapan adaylar içerisinde Başkanlığımızca kurulan komisyon öncelik kriterleri göz önünde bulundurularak, ücret ödemesi için Referans numarası gönderimi yapılacaktır. Referans numarası iletilen adaylar 16 Mayıs 23:59 ' a kadar ödeme gerçekleştirebilecektir. Belirtilen tarihe kadar ödemelerini yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası'na yatırılacaktır. Ödemeler Şube, Atm ve Mobil Bankacılık ekranlarından gerçekleştirilebilecektir. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayan adayların ücretleri iade edilmeyecektir.

09.05.2021 - 09.05.2023 tarihleri arasında masör eğitim kursuna katılmış ders veya derslerden başarısız olarak bütünlemeye kalmış adaylar 16 Mayıs 2023 tarihine kadar lokman.olmus@gsb.gov.tr adresine bütünleme formunu doldurarak göndermeleri halinde bütünleme sınavına katılabileceklerdir. Bütünleme formunu göndermeyen kursiyerler, kurslara bütünlemeci olarak kabul edilmeyecektir.

 KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a)  18 yaşını doldurmuş olmak,

b)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 ''Madde 18- (Değişik:RG-20/1/2008-26762)

Üniversitelerin tıp fakülteleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulları ile beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar spor masörlüğü kurslarında temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.''

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

22 MAYIS- 03 HAZİRAN 2023 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

DERS SAATİ

DERS

 

22 Mayıs 2023

3 Saat

Genel Spor Bilgisi (09:00- 12:00)

 

4 Saat

Sporcu Sağlığı (13:00- 17:00)

 

23 Mayıs 2023

8 Saat

Genel Antrenman Bilgisi (09:00- 18:00)

 

 

24 Mayıs 2023

4 Saat

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon (09:00- 13:00)

 

2 Saat

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon (14:00- 16:00)

 

2 Saat

Doping (16:00- 18:00)

 

25 Mayıs 2023

4 saat

Spor Psikolojisi (09:00- 13:00)

 

4 Saat

Sporcu Beslenmesi (14:00- 18:00)

 

26 Mayıs 2023

8 Saat

Spor Anatomisi (09:00- 18:00)

 

27 Mayıs 2023

4 Saat

Spor Anatomisi (09:00- 13:00)

 

4 Saat

Spor Fizyolojisi (14:00- 18:00)

 

28 Mayıs 2023

8 Saat

Spor Fizyolojisi (09:00- 18:00)

 

29 Mayıs 2023

3 Saat

Masaj Uygulaması (09:00- 12:00)

5 Saat

Masaj Uygulaması  (13:00- 18:00)

30 Mayıs 2023

3 Saat

Masaj Uygulaması  (09:00- 12:00)

5 Saat

Masaj Uygulaması ( 13:00- 18:00 )

31 Mayıs 2023

3 Saat

Masaj Uygulaması (09:00- 12:00)

5 Saat

Masaj Uygulaması (13:00- 18:00)

01 Haziran2023

3 saat

Masaj Uygulaması (09:00- 12:00)

5 Saat

Masaj Uygulaması (13:00- 18:00)

02 Haziran 2023

3 Saat

Masaj Uygulaması (09:00- 12:00)

5 Saat

Masaj Uygulaması (13:00- 18:00)

03 Haziran 2023

5 Saat

Masaj Uygulaması (09:00- 14:00)