Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 6 Nisan 2022 tarihinde Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.

  Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında 33 ilde, 31 olimpik branşta toplam 38 spor lisesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında ‘’tematik spor lisesi’’ olması kararlaştırılmıştır.(ek-1)

Söz konusu spor liseleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘’Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru e-Kılavuzu’’ ek-2’de yer almaktadır. Yetenek sınavı kılavuzuna göre, tematik spor liselerine başvurular 27 Haziran - 06 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, 10-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında öğrencilerin yetenek sınavları yapılacaktır.

Yetenek sınavında, ‘’tematik spor liseleri’’ için belirlenen ana branştan başvuran adaylar kendi içinde değerlendirilerek en az bir şube oluşturulacaktır, yan branşlara başvuran adaylar ise kendi içinde değerlendirilerek yan branşların tamamından en az bir şube oluşturulması sağlanacaktır. Kontenjanın ana ve yan branşlarla dolmaması hâlinde yetenek sınavına giren diğer adaylarla öğrenci alımı tamamlanacaktır.

  Protokol çerçevesinde, belirlenen tematik program uygulanan spor liselerine öğrenci alımında ana ve yan branşlarda sporcu özgeçmişine sahip adayların durumlarını, ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları Onaylı Sporcu Öz Geçmiş Formu ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü ile;

  • Okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması,
  • Sporun tabana yayılması,
  • Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi,
  • Bilinçli,ahlaklı ve elit sporcuların ortaya çıkması,
  • Branşlarında uzmanlaşarak uluslararası spor camiasında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların yetişmesi, amaçlanmaktadır.

Ek-1: 2023-2024 Tematik Spor Liseleri ve Branşları.xlsx

Ek-2: Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu.pdf