Ders Müfredatı

BECERİ ÖĞRENİMİ (4 saat)

 1. Tanımlar
 • Beceri, Öğrenme ve Performans
 1. Becerilerin Sınıflandırılması
 2. Öğrenme Aşamaları
 • Zihinsel (Başlangıç) , Alıştırma (Orta) ve Otonom (İleri) Evreler
 1. Alıştırmanın Temel İlkeleri ve Alıştırma Düzenleme Stratejileri:
 • Beceri Sunum Yöntemleri: Demonstrasyon, Rehberlik Yöntemi
 • Bir becerinin tekrarlanması: Sabit ve Değişken Uygulama
 • Birden fazla becerinin tekrarlanması: Rasgele, Blok, Seri Alıştırma
 • Bütün ve parçalı öğrenim
 • Alıştırma ve dinlenme süresi : Kesintili (zaman dağıtılmış) ve Devamlı (yoğunlaştırılmış)
 • Zihinsel Alıştırma
 1. Geri Bildirim
 • Türleri: İçsel ve Dışsal, Sonuç ve Süreç Hakkında
 • İşlevleri
 • Geri Bildirimin Uygulanması: Nasıl, Ne kadar, Ne detayda, Ne sıklıkta, Ne zaman geri bildirim verileceği
 1. Hız ve Doğruluk İlişkisi

 

SPOR FİZYOLOJİSİ (18 saat)

1. Biyoenerji / Enerji Sistemleri – 2 saat

Genel tanımlar (Enerji, iş, güç, enerjice zengin moleküller, enerjinin transferi)

Enerji sistemlerinin genel özellikleri

Enerji sistemlerinin sportif aktivitelerle ilişkisi

 

2. Isınma ve Toparlanma Fizyolojisi – 2 saat

Isınmanın Fizyolojisi

Egzersiz sonrası toparlanma

 1. Oksijen açığı/borcu
 2. Fosfojenlerin yenilenmesi
 3. Laktik asitin eliminasyonu
 4. Glikojen depolarının yenilenmesi

3. Oksijen Taşıma Sistemi – 2 saat

Egzersize solunumsal cevaplar

Egzersize dolaşımsal cevaplar

4. Dayanıklılık Sporları Fizyolojisi – 2 saat

Maksimal oksijen tüketimi

Anaerobik eşik kavramı

Koşu Ekonomisi

5. Kas Fizyolojisi – 2 saat

Kasın yapısı ve kasılma mekanizması

Kas fibril tipleri ve genel özellikleri

Kas duyu organları ve hareketin kontrolü

6. Güç/Kuvvet Sporları Fizyolojisi – 1 saat

Kuvveti etkileyen faktörler

Kasılma hızı/Güç-kuvvet ilişkisi

Uzama/Kısalma döngüsü çabuk kuvvet ilişkisi

 

7. Takım Sporları / Aralıklı Egzersiz Fizyolojisi – 1 saat

Aralıklı egzersizde aerobik ve anaerobik metabolizma

8. Antrenmana Uyum – 2 saat

Dayanıklılık antrenmanlarının fizyolojik etkileri

Kuvvet ve sürat antrenmanlarının fizyolojik etkileri

 

9. Sporda Cinsiyet Farkı – 1 saat

Vücut kompozisyonu

Güç/Kuvvet

Dayanıklılık

Menstrual Döngü ve Performans İlişkisi

 

10. Çocuk Sporcuların Fizyolojik Özellikleri – 1 saat

Vücut kompozisyonu

Güç/Kuvvet

Dayanıklılık

 

11. Performansı etkileyen çevresel faktörler - 1 saat

Soğuk / Sıcak ortamda egzersiz

Yükseltinin fizyolojik etkileri

 

12. Antrenmansızlık (Detraining) / Aşırı antrenman (Overtraining) – 1 saat

Antrenmansızlık /Kuvvet ve dayanıklılıkta değişim

Yorgunluğun fizyolojisi

Aşırı antrenmanın nedenleri, etkileri ve korunma

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM (4 saat)

 1. Gelişim Özellikleri
 • Motor Gelişim
 • Duyuşsal Gelişim
 • Bilişsel Gelişim
 • Sosyal Gelişim
 1. Genel Büyüme: Boy, Vücut Ağırlığı, Kas, İskelet…
 2. Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler
 3. Biyomotor Yeteneklerin Gelişimi

SPOR ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ (16 saat)

 

 1. Anatomi ve Kineziyolojinin tanımlanması
 2. Anatomik terim ve kavramlar
 3. İnsan vücudunun organizasyonu
 • Hücreler
 • Dokular (başlıca doku tipleri, kas dokusu tipleri)
 • Organlar
 • Organ sistemleri

2 saat

 1. Hareket Sistemi
 • Hareket Sisteminin Fonksiyonları
 • Hareket Sisteminin Elemanları
 • Kemikler (şekillerine gore kemik tipleri ve kemiğin yapısı)
 • Eklemler
 • Eklem yapısı
 • Eklem tipleri
 • Eklem hareketlerinin tanımlanması
 • Anatomik ve standart ayakta duruş pozisyonu
 • Düzlem ve Eksenler
 • Başlıca eklem hareketleri
 • Eklem çevresindeki diğer yapılar
 • İskelet kasları
 • Kasların bağlantı noktaları
 • Kas lifi dizilimine göre kas tipleri
 • Kasların rolleri
 • Kas kasılma tipleri

2 saat

 1. Baş –gövde bölgesi ve hareketlerinin kassal analizi (kemikler, eklemler, hareketleri ve kassal analizi)

2 saat

 1. Üst üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (kemikler, eklemler, hareketleri ve kassal analizi)
 2. Omuz kemeri
 3. Kol
 4. Önkol
 5. El

3 saat

 1. Alt üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (kemikler, eklemler, hareketleri ve kassal analizi)
 2. Kalça kemeri
 3. Uyluk
 4. Baldır
 5. Ayak

3 saat

 1. Sportif hareketlerin kassal analizi

4 saat

 

 

SPOR YARALANMALARI (6 saat)

Spor Yaralanmaları – 1 saat

Spor Yaralanmalarının Tanımı ve Sınıflandırılması

Spor Yaralanmalarının Nedenleri

Spor Yaralanmalarını Önleyici Yöntemler

Spor Yaralanması Sonrası Aşamalar – 1 saat

İlk Yardım

Ön Tedavi

Kesin Tedavi ve Rehabilitasyon

Spora Kademeli Dönüş

Yumuşak Doku Yaralanmalarında İlk Yardım ve Ön Tedavi Uygulamaları – 1 saat

Soğuk Uygulama

İstirahat

Kompresyon

Elevasyon

Kemik Yaralanmalarında İlk Yardım Uygulamaları (Splintleme) – 1 saat

Sık Karşılaşılan Bazı Spor Yaralanmaları ve İlk Yardımları – 2 saat

Aşırı Kullanım Yaralanmaları

Burun Kanaması

Büller ve Kalluslar

Sıyrıklar

Yırtık ve Kesikler

Kas Krampları

 

SPORDA DAVRANIŞ DÜZENLEME VE GÜDÜLENME (3 saat)

 1. Davranış Düzenlenme İlkeleri
 • Olumlu ve Olumsuz Pekiştireç
 • Ceza
 1. Güdülenme
 2. İçsel ve Dışsal Güdülenme
 3. Dışsal Ödüller ve Güdülenme (Bilişsel Değerlendirme Kuramı)
 4. Güdülenme Stratejileri
 • Hedef Belirleme Yaklaşımı

 

SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ (4 saat)

 1. İletişim Nedir
 2. İletişim Süreci
 3. İletişim Türleri
 4. Etkili İletişim Becerileri:
 • Etkili Mesaj Gönderme
 • Dinleme Becerileri
 • Sözsüz İletişim Becerileri (Beden Dili)
 • Olumlu Sandviç Yaklaşımı
 1. İletişimde Çatışmalar ve Çözümleri
 2. Etkili İletişim Becerilerine Yönelik Uygulamalar

 

BESLENME VE ERGOJENİK YARDIM (6 saat)

Sporda Genel Beslenme İlkeleri (1 saat)

Beslenme ve metabolizma

Besin öğelerinin sporda önemi ve kullanımı

Enerji kaynakları ve egzersizde yakıt kullanımı

Günlük enerji ihtiyacının belirlenmesi

 

Çocuk ve Genç Sporcularda Beslenme (1 saat)

Çocuk sporcularda beslenme ilkeleri

Performans açısından karşılaşılan beslenme sorunları ve suplement kullanımı

Çocuk sporcularda spor içecekleri ve enerji içecekleri kullanımı

 

Kas Kitlesinin Artırılması ve Korunmasında Beslenme (1 saat)

Uygun vücut ağırlığı ve kompozisyonu

Kilo problemi ve diyet programları

 

Antrenman Periyoduna Göre Beslenmenin Periyotlanması (1 saat)

Antrenman periyotlanmasına göre beslenmenin periyotlanması

Hazırlık-maç-geçiş dönemleri

Müsabaka öncesinde – sırasında ve sonrasında beslenme

 

Sakatlık sonrası sahaya dönüşte performansın iyileştirilmesinde beslenme (1 saat)

Beslenme ve uygun suplement seçimi

 

Sporda Ergojenik Yardımlar (1 saat)

Doping olmayan maddeler ve yöntemler

Beslenmeye bağlı ergojenik yardımlar ve uygulamalar

Ergojenik yardımlarda son gelişmeler

 

 

ANTRENMAN BİLİMİ (toplam 13 saat)

Tanım ve Kavramlar - 2 saat

-Antrenman

-Performans

-Kondisyon

-Kondisyoner kimdir? Görevleri? Tecrübe ve deneyimleri

Antrenmanın İlkeleri (2 saat)

a) Özel Olma İlkesi

b) Yüklenme ve Uyum İlkesi

c) Geriye Dönüş İlkesi

d) Alternatif Yüklenme İlkesi

e) Giderek Artan Yüklenme İlkesi

f) Çeşitlilik İlkesi

g) Periodizasyon

 

Çocuk ve gençlerde antrenman ilkeleri (1 saat)

a) Etkili motor uyaranlar ilkesi

b) Optimal yüklenme ve dinlenme ilkesi

c) Yaşa uygunluk ilkesi

d) Çeşitlilik ilkesi

e) Süreklilik ve tekrarlayan yüklenme ilkesi

f) Öncelikler ve amaca uygun antrenman ilkesi

g) Artan yüklenme ilkesi

h) Periyodizasyon ilkesi

 

Antrenman ögeleri/bileşenleri (2 saat)

-Yüklenmenin şiddeti

-Yüklenmenin kapsamı

-Yüklenmenin hacmi

-Yüklenmenin süresi

-Yüklenmenin sıklığı

-Yüklenmenin sayısı

-Antrenmanın sıklığı

 

Antrenman planlaması ve periyotlaması (2 saat)

-Yüklenme dinlenme ilişkisi ve süperkompanzasyon

-Toparlanma ve antrenman

-Antrenman ünitesi

-Günlük antrenman

-Haftalık antrenman

-Aylık antrenman

-Yıllık antrenman

-Olimpik antrenman

 

Spora dönüş döneminde antrenmana yaklaşım (1 saat)

-Yaralanma ve/veya hastalık sonrasında iyileşme sonrası performansın kazandırılması

 

Farklı spor branşlarında periyotlama yaklaşımları (1 saat)

 

Farklı ortamlarda antrenman (Çevresel faktörler (ısı, nem yükselti)) (1 saat)

Biyomotor özelliklerin birbirine ilişkisi (1 saat)

 

 

KUVVET ANTRENMANI TEORİSİ Toplam 13 saat

 

Kuvvet Kavramları (2 SAAT)

-Kuvvet tanımı

-Kuvveti etkileyen faktörler

-Farklı kuvvet türleri

-Kuvvet antrenmanlarının etkileri

 

Kuvvet Antrenmanı Yöntemleri Ve Çeşitleri (4 SAAT)

1-Ağırlık Çalışmaları ve Yöntemleri

-Maksimumların belirlenmesi

a) 1, 6 ve 10 Tekrarlı Maksimum Belirleme Yöntemleri b) Maksimumu hesaplama formülasyonları

 

1.1- lokal kas gruplarına yönelik ağırlık çalışmaları

a)Makina

Maksimal Kuvvet Yöntemleri

-Piramidal

-Setleme

-Dalgasal

 

Çabuk Kuvvet

Setleme

 

Kuvvette devamlılık

Dairesel

İstasyon

Setleme

 

b)Serbest

Maksimum Kuvvet Yöntemleri

Piramidal

Setleme

Dalgasal

 

Çabuk Kuvvet

Setleme

 

Kuvvette devamlılık

-Dairesel

-İstasyon

-Setleme

 

 

1.2- Tüm vücut kas gruplarına yönelik ağırlık çalışmaları (functıonal traınıng, mıx)

a)Makina

Maksimal Kuvvet Yöntemleri

-Piramidal

-Setleme

-Dalgasal

 

Çabuk Kuvvet

Setleme

 

Kuvvette devamlılık

-Dairesel

-İstasyon

-Setleme

 

b)Serbest

Maksimum Kuvvet Yöntemleri

-Piramidal

-Setleme

-Dalgasal

 

Çabuk Kuvvet

Setleme

Kuvvette devamlılık

-Dairesel

-İstasyon

-Setleme

 

 

 

2-Ek Direnç Çalışmaları (2 saat)

a)Sağlık Topu

b)Lastik

c) Ağırlık Yeleği

d) …… vb.

 

3)Vücut Ağırlığıyla (2 saat)

a)Sabit Ortam

b)Hareketli Ortam

c) Kor (Core)

d) Pliometrik

 

Kuvvetin Periyotlaması (2 saat)

Kuvvet antrenmanlarının takibi ve raporlaştırılması

Kuvvetin test edilmesi ve antrenmana planına aktarımı

Kuvvetin periyotlaması

-Günlük

-Haftalık

-Aylık

-Yıllık

 

Çocuk ve gençlerde kuvvet antrenmanına yaklaşım (1 saat)

 

 

DAYANIKLILIK ANTRENMANI TEORİSİ (Toplam 8 saat)

Dayanıklılık Kavramı (1 Saat)

-Dayanıklılığın tanımı

-Dayanıklılığı etkileyen faktörler

-Dayanıklılık türleri

-Dayanıklılık antrenmanlarının etkileri

 

 

Dayanıklılık Test Yöntemleri ( 1 SAAT)

-Aerobik Testler(laktat testi- mekik testi-yoyo testi vb.)

- Anaerobik Testler( wingate vb.)

Dayanıklılık Antrenmanı Yöntemleri (1 saat)

 1. Aerobik dayanıklılık
 2. Devamlı Koşular
 3. Yaygın İnterval
 4. Anaerobik Eşik
 5. Yoğun İnterval
 6. Laktat Tolerans
 7. Tekrar yöntemi

 

Dayanıklılık Antrenmanının Analizi ( 2 SAAT)

 

 

Dayanıklılığın Periyotlaması (2 SAAT)

-Dayanıklılık antrenmanlarının takibi ve raporlaştırılması

-Dayanıklılığın test edilmesi ve antrenman planına aktarımı

-Dayanıklılığın periyotlaması

-Günlük

-Haftalık

-Aylık

-Yıllık

 

Çocuk Ve Gençlerde Dayanıklılık Antrenmanına Yaklaşım (1 SAAT)

 

 

SÜRAT ANTRENMANI TEORİSİ (Toplam 6 Saat)

 

Sürat Kavramı (1 saat)

-Süratin tanımı

-Sürati etkileyen faktörler

-Sürat türleri

 

Sürat Test Yöntemleri ( 1 SAAT)

- Reaksiyon Testleri

-İvmelenme Testler

-Maksimum Sürat Testleri

 

Sürat Antrenmanı Yöntemleri (1 SAAT)

-Reaksiyon Çalışmaları

- İvmelenme Çalışmaları

-Maksimum Sürat Çalışmaları

 

Süratin Periyotlaması (1 SAAT)

-Sürat antrenmanlarının takibi ve raporlaştırılması

-Sürat test edilmesi ve antrenman planına aktarımı

-Günlük

-Haftalık

-Aylık

-Yıllık

 

Çocuk Ve Gençlerde Sürat Antrenmanına Yaklaşım (2 SAAT)

 

 

ÇEVİKLİK VE ÇABUKLUK ANTRENMANI TEORİSİ (Toplam 4 saat)

Çeviklik Ve Çabukluk Kavramı –Test Yöntemleri( 1 saat)

-Çeviklik ve Çabukluğun tanımı

-Çeviklik ve Çabukluğu etkileyen faktörler

-Çeviklik ve Çabukluk Test Yöntemleri

 

Çeviklik Ve Çabukluk Antrenman Yöntemleri (1 SAAT)

-Yön Değiştirme Çalışmaları

-Çabukluk merdiveni Çalışmaları,v.b……

 

Çeviklik Ve Çabukluğun Periyotlaması (1 SAAT)

-Çeviklik ve Çabukluğun takibi ve raporlaştırılması

-Çeviklik ve Çabukluğun test edilmesi ve antrenman planına aktarımı

-Çeviklik ve Çabukluğun periyotlaması

-Günlük

-Haftalık

-Aylık

-Yıllık

 

Çocuk Ve Gençlerde Çeviklik Ve Çabukluk Antrenmanına Yaklaşım (1 SAAT)

 

ESNEKLİK ANTRENMANI TEORİSİ (Toplam 4 saat)

Esneklik Kavramı-Test Yöntemleri ( 1 saat)

-Esnekliğin tanımı

-Esnekliği etkileyen faktörler

-Esneklik Test Yöntemleri

 

-Esneklik Antrenman Yöntemleri (1 SAAT)

-Statik esneklik çalışmaları

- Dinamik esneklik çalışmaları

-PNF

 

-Esnekliğin Periyotlaması (1 SAAT)

-Esnekliğin takibi ve raporlaştırılması

-Esnekliğin test edilmesi ve antrenman planına aktarımı

-Günlük

-Haftalık

-Aylık

-Yıllık

 

Çocuk Ve Gençlerde Esneklik Antrenmanına Yaklaşım (1 SAAT)

 

 

KOORDİNASYON ANTRENMANI TEORİSİ (Toplam 3 saat)

Koordinasyon Kavramı -Test Yöntemleri (1 Saat)

-Koordinasyonun tanımı

-Koordinasyonu etkileyen faktörler

-Koordinasyon Test Yöntemleri

 

-Koordinasyon Antrenman Yöntemleri Ve Periyotlaması (1 Saat)

-Koordinasyonun takibi ve raporlaştırılması

-Koordinasyonun test edilmesi ve antrenman planına aktarımı

-Günlük

-Haftalık

-Aylık

-Yıllık

 

-Çocuk Ve Gençlerde Koordinasyon Antrenmanına Yaklaşım (1 Saat)

 

 

İSTATİSTİK VE RAPORLANDIRMA (toplam 2 Saat)

 

 

SPORDA LABORATUVAR TESTLERİ ( toplam 2 Saat)

 

BİYOMEKANİK (Toplam 4 SAAT)

 

A-Biyomekanik Nedir? (1 Saat)

 •          Tanımı,Tarihçe,Uygulamalı Mekanik İçerisinde Tanımlanması
 •          Mekanik Büyüklükler (Skaler ve Vektörel )

a-Kütle

b-Zaman

c-Yer Değişimi

d-Hız

e-İvme

f-Kuvvet

 •          Nevton Hareket Kanunları

 

 

B-Katı Cisim Mekaniği (1 Saat)

 •                        Kinematik (Referans Sistemleri)
 •                        Kinetik

C- Sportif Hareketlerin Model Kullanılarak Kinematik ve Kinetik İncelenmesi  (2 Saat)

 

 

 

 

DERS UYGULAMALARI

 

 

KUVVET ANTRENMANI UYGULAMALARI (toplam 28 saat)

 

Kuvvet Antrenmanı Yöntemleri ve Çeşitleri (16 saat)

1-Ağırlık Çalışmaları ve Yöntemleri

-Ağırlık çalışma tekniklerinin öğretilmesi

-Maksimallerin belirlenmesi

 

1.1- Lokal kas gruplarına yönelik ağırlık çalışmaları

a)Makina

-Maksimal Kuvvet Yöntemleri

Örnek çalışma: Piramidal

 

-Çabuk Kuvvet

Örnek çalışma: Setleme

-Kuvvette devamlılık

Örnek çalışma: Dairesel

 

b)Serbest

-Maksimum Kuvvet Yöntemleri

Örnek çalışma: Dalgasal

 

-Çabuk Kuvvet

Örnek çalışma: Setleme

 

-Kuvvette devamlılık

Örnek çalışma: İstasyon

 

1.2- Tüm vücut kas gruplarına yönelik ağırlık çalışmaları (functıonal traınıng, mıx)

a)Makina

-Maksimal Kuvvet Yöntemleri

Örnek çalışma: Dalgasal

 

-Çabuk Kuvvet

Örnek çalışma: Setleme

 

-Kuvvette devamlılık

Örnek çalışma: Setleme

 

b)Serbest

-Maksimum Kuvvet Yöntemleri

Örnek çalışma: Piramidal

 

-Çabuk Kuvvet

Örnek çalışma: Setleme

 

-Kuvvette devamlılık

Örnek çalışma: Dairesel

 

2-Ek Direnç Çalışmaları (6 saat)

a)Sağlık Topu

b)Lastik

c) Ağırlık Yeleği

d) …… vb.

 

3)Vücut Ağırlığıyla (6 saat)

a)Sabit Ortam

b)Hareketli Ortam

c) Core

d) Pliometrik

 

 

DAYANIKLILIK ANTRENMANI UYGULAMALARI (Toplam 10 saat)

 

Dayanıklılık Test Yöntemleri (3 saat)

Aerobik Testler(yoyo testi veya laktat testi)

Anaerobik Testler ( wingate testi vb.)

Dayanıklılık Antrenmanı Yöntemleri ( 4 saat)

 1. Aerobik dayanıklılık
 2. Devamlı Koşular
 3. Yaygın İnterval
 4. Anaerobik Eşik
 5. Yoğun İnterval
 6. Laktat Tolerans
 7. Tekrar yöntemi

Dayanıklılık antrenmanının analizi ( 3 Saat)

Örnek antrenmanlar sırasında Kalp atım hızı cihazları ile yapılan ölçümlerin değerlendirilmesi ve raporlandırılması.

 

 

SÜRAT ANTRENMANI UYGULAMALARI (Toplam 6 Saat)

 

Sürat Test Yöntemleri ( 2 saat)

- Reaksiyon Testleri

- İvmelenme Testleri

-Maksimum Sürat Testleri

 

Sürat Antrenmanı Yöntemleri ( 4 saat)

-Reaksiyon Çalışmaları

- İvmelenme Çalışmaları

-Maksimum Sürat Çalışmaları

 

 

ÇEVİKLİK VE ÇABUKLUK ANTRENMANI UYGULAMALARI (Toplam 4 saat)

 

-Çeviklik ve Çabukluk Test Yöntemleri ( 2 saat)

 

-Çeviklik ve Çabukluk Antrenman Yöntemleri (2 saat)

-Yön Değiştirme Çalışmaları

- Çabukluk merdiveni Çalışmaları

-v.b……

 

ESNEKLİK ANTRENMANI UYGULAMALARI (Toplam 4 saat)

 

-Esneklik Test Yöntemleri ( 1 saat)

-Esneklik Antrenman Yöntemleri (3 saat)

-Statik esneklik çalışmaları

- Dinamik esneklik çalışmaları

-PNF

 

KOORDİNASYON ANTRENMANI UYGULAMALARI (Toplam 3 saat)

 

-Koordinasyon Test Yöntemleri (1 saat)

-Koordinasyon Antrenman Yöntemleri (2 saat)

 

PERİYODLAMA UYGULAMASI (Toplam 2 Saat)

 

SPORDA ISINMA (Toplam 3 saat)

-Genel

-Özel